DEELNEMEN

Wilt u/ wil jij graag deelnemen aan de uitvoering?

Ook dat kan!

Aanmelden hiervoor kan via deze website tot 1-8-2020.

Eind augustus/begin september 2020 worden audities gehouden en de rollen verdeeld.

We zijn op zoek naar mensen met en zonder ervaring op de planken. We willen graag dat mensen die vanuit hun enthousiasme voor de “Passie van Souburg” willen meedoen, evenveel kans maken.

Dit geldt ook voor zangers en muzikanten die we nodig hebben.

Het fijnste is een mix van ervaren en onervaren mensen.

Naast “echte” rollen zijn er ook figurantenrollen beschikbaar.

Na aanmelden wordt er snel contact opgenomen! We proberen dit binnen 4 werkdagen.

Aanmelden kan via deelnemer@passievansouburg.nl.

Zet hierin je naam, adres, geboortedatum en wat je graag zou willen doen. Bespeel je een instrument? Vermeld er dan ook even bij welk instrument.

PROCESSIE LOPEN

Er zullen 2 processies gelopen worden, één startend vanuit West-Souburg en één startend vanaf de kant van Oost-Souburg. Op een centraal punt zullen deze samenkomen en verder gaan als één processie.

Per processie kunnen maximaal 50 personen meelopen. Wilt u meelopen in de processie en helpen het kruis te dragen? Meldt u zich dan aan via processiewest@passievansouburg.nl voor West-Souburg of processieoost@passievansouburg.nl voor de start vanuit de zijde van Oost-Souburg.